Twoje prawne wsparcie

 

w biznesie.

 

w życiu prywatnym.

 

O Kancelarii

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, ułatwiając im bieżące prowadzenie biznesu, wspierając ich od strony prawnej w podejmowaniu decyzji.

 

Świadczymy również pomoc prawną dla osób prywatnych, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów prawnych dnia codziennego.

 

Pomoc prawna świadczona jest z pełnym zaangażowaniem z zachowaniem najwyższych standardów i etyki zawodowej radcy prawnego. Jesteśmy członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta dla firm

Wspieramy przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności – zarówno jednoosobowe firmy, jak i spółki prawa handlowego. Posiadamy doświadczenie uzyskane w toku wieloletniej współpracy z wieloma podmiotami, zarówno małymi i średnimi przedsiębiorcami (MSP), jak i dużymi przedsiębiorstwami.

Reprezentacja w sądach

Reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji

Windykacja należności

Od polubownej, poprzez sądową, do egzekucji komorniczej

Prawo korporacyjne

Sporządzanie umów, statutów, tworzenie, przekształcanie spółek, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed KRS

Obsługa firm

Bieżąca obsługa firm – wsparcie merytoryczne w codziennym funkcjonowaniu firm

Oferta dla Ciebie

W życiu prywatnym pojawiają się momenty, w których zachodzi konieczność skorzystania z fachowej pomocy prawnej. Potrzeba ta jest szczególnie widoczna, gdy brak pomocy prawnej doprowadził do negatywnych, nieodwracalnych konsekwencji.

Z tego względu jesteśmy otwarci na potrzeby klientów indywidualnych, służąc zawsze rzetelną pomocą prawną. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej, jak również stosowanie jasnych reguł dotyczących wynagrodzenia są podstawą zaufania naszych klientów.

Prawo cywilne

Umowy dnia codziennego pożyczki, wynajem, sprzedaże

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, spory między spadkobiercami, zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody, spory majątkowe małżonków, rozdzielność majątkowa, separacja, alimenty, władza rodzicielska

Nieruchomości

Spory między współwłaścicielami, prawo sąsiedzkie, podział nieruchomości, służebności, należności czynszowe

Reprezentacja w sądach

Reprezentacja w postępowaniach sądowych, windykacja należności

Odszkodowania

Specjalizujemy się, niezależnie od tego, czy naszym klientem jest przedsiębiorca czy osoba prywatna w obsłudze procesu uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień od osób odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód.

szkody osobowe

np. uszkodzenie ciała, śmierć bliskiej osoby – powstałe w szczególności w wyniku wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich i innych wypadków losowych.

szkody w mieniu

W przypadku gdy poprzez wyrządzenie szkody dochodzi do utraty, zniszczenia, kradzieży mienia. Roszczenia kierujemy do bezpośrednio do sprawców, jak i zakładów ubezpieczeń, które ponoszą odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej ze sprawcą jak również na podstawie przepisów ustawy (w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych).

reprezentacja klientów w dochodzeniu odszkodowań

Oferujemy kompleksową reprezentację w dochodzeniu odszkodowań polegającą na:

  • kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, stanowiącej podstawę oceny zasadności roszczeń
  • fachowej ocenie zasadności dochodzonego roszczenia i jego wysokości – w tym zakresie kancelaria współpracuje z fachowcami z różnych branż, w tym z lekarzami orzecznikami, których wiedza w zakresie doznanych uszkodzeń ciała (uszczerbku) pozwala na właściwe i realne określenie kwoty dochodzonego odszkodowania
  • profesjonalnym sporządzaniu, a następnie składaniu do ubezpieczycieli wniosków o wypłatę odszkodowań
  • prowadzeniu negocjacji ugodowych
  • fachowej reprezentacji w postępowaniach sądowych przeciwko sprawcom/ubezpieczycielom, o zapłatę
  • fachowej reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzonych przez współpracującymi z kancelarią komornikami

Kontakt

SILEXIA Kancelaria Radców Prawnych

Rojecka Rojecki spółka partnerska

ul. Kościuszki 175

40-524 Katowice

silexia@silexia.pl

NIP 9542778019

REGON 367309109

KRS 0000678550

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy KRS

 

rachunek bankowy

52 1140 2004 0000 3402 7686 1675

Linkedin

Skontaktuj się z nami

wyślij

© 2020 SILEXIA Kancelaria Radców Prawnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.